Plejeområdet - det hvide område

Portøruddannelsesnævnet henstiller til portørchefer og portøraspiranter i det hvide område, at de vælger at tage overbygningsmodulerne på portørskolerne, og at de vælger mellem disse overbygningsmoduler:

1. Kontakt med psykisk syge
2. Arbejde med døende og afdøde patienter
3. Forflytning og speciallejring
4. Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling
5. Hvad fejler den syge?
6. Portøren som fast vagt
 
Portøruddannelsesnævnet henstilling skyldes, at der er problemer med at få nok deltagere, og kurserne dermed aflyses. Det medfører, at det kan være svært at færdiggøre portøruddannelsen med relevante overbygningsuddannelser inden for et år.

På nedenstående liste findes de uddannelser, Portøruddannelsesnævnet har godkendt som overbygningsfag inden for plejeområdet. De to link fører til en beskrivelse af et jobområde og en række AMU-uddannelser, der hører til.
Nogle steder skal du ned i bunden af dokumentet for at finde selve uddannelserne.

Link til Patientrelateret service på sygehusene

Link til Vagtservice

Følgende uddannelse er også godkendt, men vær opmærksom på, at det ikke er en AMU-uddannelse:

- "Kursus i patologisk anatomi og obduktionsteknik" (4 dage), kontakt Glostrup Hospital.

 Skolernes udbud af kurser

Se skolernes kursusudbud her.


Tilmeld dig vores nyhedsbrev ved at indtaste din e-mail-adresse her:

PORTØRUDDANNELSESNÆVNET - VESTERBROGADE 6D, 4. SAL - 1620 KØBENHAVN V - TLF. 3817 8290 - PORTOERUDDANNELSE@SEVU.DK