Overbygningsuddannelse

Overbygningsuddannelsen påbegyndes, når de første 8 måneder som portøraspirant er gennemført og basisuddannelsen er bestået. Overbygningsuddannelsen består af 20 dages teori, der skal gennemføres i løbet af den 9.-12. måneds ansættelse.
Man kan ikke vælge patienttransport og forflytning m.v. eller tage den samme uddannelse flere gange.

Overbygningsuddannelserne sammensættes, så de matcher de funktioner portøren skal have.
Overbygningsuddannelsen sammensættes i forhold til følgende hovedområder:

Overbygningsuddannelserne består af AMU-uddannelser og andre af Portøruddannelsesnævnet godkendte relevante uddannelser.
De kan læses eller printes ved at taste på et af de ovenstående blå menupunkter.
Derudover kan overbygningsuddannelserne anvendes som efteruddannelsesmulighed for portørerne.

Skolernes udbud af kurser

Se skolernes kursusudbud her.


Tilmeld dig vores nyhedsbrev ved at indtaste din e-mail-adresse her:

PORTØRUDDANNELSESNÆVNET - VESTERBROGADE 6D, 4. SAL - 1620 KØBENHAVN V - TLF. 3817 8290 - PORTOERUDDANNELSE@SEVU.DK