Patientrelateret service på sygehusene

Hent kompetencebeskrivelsen (FKB) her

Tilknyttede uddannelser:

(Klik på Kode eller Titel for at sortere)

Kode Sorter laveste først Titel Sorter alfabetisk A først
5286 Hvad fejler den syge?
5285 Forflytning og speciallejring
47264 Portørens arbejde i FAM, skadestue & traumecenter
47263 Fysisk genoptræning af borgere/patienter
46836 Patientrelateret arbejde med døende og afdøde
45780 Almen fødevarehygiejne - obligatorisk certifikat
45574 Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
45573 Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
45572 Dansk som andetsprog for F/I, basis
45369 Videndeling og læring for medarbejdere
45368 Værdibaserede arbejdspladser
45366 Kommunikation i teams
45365 Teambuilding for selvstyrende grupper
45364 Etablering af selvstyrende grupper
44886 Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling
44834 Hospitalsserviceassistentens tværg. arbejdsfunkt.
44829 Tilberedning og servering for patienter
44783 Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet
44383 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser
44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc
44347 Portøren og hospitalsserviceass. som fast vagt
44344 Portører og hosp.serv.ass. kontakt m. psykisk syge
44312 Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område
43766 Interkulturel kompetence i jobudøvelsen
43343 Praktik for F/I
42930 Innovation (sosu/&zwsp;pæd): Gennem­førelse og formidling
42929 Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m.
42834 Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet
42724 Faglig læsning og skrivning
42723 Faglig regning og matematik
41687 Konflikthåndtering i sosu-arbejdet
40935 Vejledning i forflytning
40823 Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser
40822 Kvalitetsudvikling og akkreditering på sygehusene
40805 Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere
40533 Introduktion til et brancheområde (F/I)
40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
40391 Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job
40144 Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet
3848 Patienttransport og forflytning m.v.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev ved at indtaste din e-mail-adresse her:

EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET (EPOS)
VESTERBROGADE 6D, 4. SAL - 1620 KØBENHAVN V - TLF. 3817 8290 - WWW.EPOS-AMU.DK - EPOS-AMU@SEVU.DK