Portørens arbejde i FAM, skadestue & traumecenter er en ny AMU-uddannelse

AMU-uddannelsen Portørens arbejde i FAM, skadestue & traumecenter er nu godkendt,

Uddannelsens mål er:
Deltageren kan indgå i arbejdet ved modtagelse af akutte eller svært tilskadekomne patienter på fælles akutmodtagelse, skadestue og traumecenter.
Deltageren kan udføre egne arbejdsopgaver på baggrund af en forståelse for arbejdsorganiseringen på den pågældende afdeling samt sin egen rolle i teamet.
Deltageren kan forflytte, vende og afklæde svært tilskadekomne patienter under hensyntagen til mulige skader på nakke og ryg. I det arbejde har deltageren kendskab til relevant udstyr og hjælpemidler.
Deltageren kan genkende ændrede symptomer hos den svært tilskadekomne eller den akut syge patient, handle hensigtsmæssigt inden for eget kompetenceområde og videregive observationer til relevante samarbejdspartnere.

Informationer om uddannelsen kan findes her:
www.epos-amu.dk/uddannelse?id=360

Inspirationsmateriale til underviserne kan hentes her:
http://www.epos-amu.dk/grum/47264.pdf

Tilmelding sker på www.efteruddannelse.dk

Det var portørerne Jonas Lisgaard og Gert Kristensen og portørleder Lars Lund fra Rigshospitalet, der i sin tid tog initiativ til en AMU uddannelse for portører i
akutmodtagelser og traumecentre.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev ved at indtaste din e-mail-adresse her:

PORTØRUDDANNELSESNÆVNET - VESTERBROGADE 6D, 4. SAL - 1620 KØBENHAVN V - TLF. 3817 8290 - PORTOERUDDANNELSE@SEVU.DK